Φιλικός Διακανονισμός.

||Φιλικός Διακανονισμός.
  • jeep compass

Από 01/05/2000 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ήρθαν σε συμφωνία άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα και δημιουργήθηκε διαδικασία αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλισμένων πελατών τους με την ονομασία «Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.)» ή όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται «Φιλικός Διακανονισμός». Στη συμφωνία αυτή προβλέπεται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εφόσον οι ασφαλιστικές εταιρίες που εμπλέκονται συμμετέχουν στο Σ.Α.Π., η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώνει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οδηγού.

Καλύπτονται δε αποζημιώσεις για υλικές ζημιές έως 6.500€ αλλά και μικρές σωματικές βλάβες έως 30.000€ (συνολικά) με ανώτατο όριο ανά θύμα 12.000€. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες διακανονισμού και αποζημίωσης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από τους εμπλεκόμενους, ασφαλισμένους οδηγούς, το ειδικό έντυπο Φιλικού Διακανονισμού.

Δείτε τις εταιρίες που συμμετέχουν στο «Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.)» εδώ
Κατεβάστε και τυπώστε το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού εδώ

2018-06-12T18:22:07+00:00 10 Απριλίου|