Ομαδική Ασφάλιση εργαζομένων

||Ομαδική Ασφάλιση εργαζομένων
Ομαδική Ασφάλιση εργαζομένων 2018-06-27T15:37:04+00:00
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
επιχειρήσεις

Η ELYSEE S.A., στηρίζοντας τους μοντέρνους επιχειρηματίες που αντιλαμβάνονται ότι η πρόοδος της επιχείρησής τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Ανθρώπινο Δυναμικό, προτείνει μέσα από τις συνεργασίες της με τις εμπειρότερες στο τομέα αυτό ασφαλιστικές εταιρίες, προγράμματα ασφάλισης μελών ομάδων που συνήθως βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας και κάτω από την απειλή παρόμοιων κινδύνων που προέρχονται από τυχαία γεγονότα. Τα συμβόλαια αυτά μπορούν να παρέχουν κάλυψη (συγκεκριμένες παροχές) και στα προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων.

Οι προσφερόμενες παροχές σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των διαφόρων ομάδων και να δημιουργηθούν «tailor made» προγράμματα που θα περιλαμβάνουν καλύψεις για «Απώλεια Ζωής», «Προσωπικά Ατυχήματα», «Ασθένεια», «Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη» και «Συνταξιοδοτικό».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
φόρμα