Ασφάλιση Εμπορευμάτων

||Ασφάλιση Εμπορευμάτων
Ασφάλιση Εμπορευμάτων 2018-08-08T18:51:43+00:00
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
επιχειρήσεις

Η ELYSEE S.A., θέλοντας να καλύψει την ανάγκη ασφάλισης των εμπορευμάτων από ζημιές ή απώλειες που θα υποστούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, έχει αναπτύξει συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου.

Ενδιαφέρον για αυτού του είδους τις ασφαλίσεις έχουν ο ιδιοκτήτης του φορτίου, είτε σαν πωλητής-αποστολέας είτε σας αγοραστής-παραλήπτης και μερικές φορές η Τράπεζα σας ενεχυρούχος δανείστρια.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
φόρμα