Αστική ευθύνη

||Αστική ευθύνη
Αστική ευθύνη 2018-08-08T18:51:59+00:00
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
επιχειρήσεις

Η ELYSEE S.A., έχοντας γνώση των σημερινών απαιτήσεων του σύγχρονου επαγγελματία (ιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, τεχνικοί κ.λ.π) και πάντοτε σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέρει ένα ευρύ σύνολο από ασφαλιστικά προγράμματα, προκειμένου να καλύψει την δική σας επαγγελματική ευθύνη.

Μειώστε λοιπόν τις δυσάρεστες συνέπειες μιας επαγγελματικής αστοχίας με,

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης σας προς τρίτους:

1) Κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας για περιπτώσεις που θα προκαλέσουν,

  • Σωματική Βλάβη
  • Απώλεια Ζωής
  • Υλικές Ζημιές

2) Λόγω αμέλειας ή παραλείψεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

  • Για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε τρίτους στον επαγγελματικό σας χώρο
  • Δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρων
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
φόρμα