Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

||Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Από 4/1/2018 βρίσκεται σε λειτουργία το Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, όπου είναι καταχωρημένοι όλοι οι ενεργοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί από τα αρμόδια Επιμελητήρια της χώρας. Έτσι οι ασφαλιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν εάν συναλλάσσονται με πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Για να ελέγξετε αν ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος είναι πιστοποιημένος μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα http://insuranceregistry.uhc.gr

2018-06-26T11:42:38+00:00 4 Ιανουαρίου|