Εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος.

||Εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιούνιο 2017 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία για τα ανασφάλιστα οχήματα, με ελέγχους από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ηλεκτρονικά με την επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για να ελέγξετε αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα www.hic.gr.

2018-04-10T18:14:13+00:00 1 Ιουνίου|