Αυτοκίνητο

||Αυτοκίνητο
Αυτοκίνητο 2018-08-08T18:50:35+00:00
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ιδιώτες

Η ELYSEE S.A., μέσα από την πολυετή εμπειρία της στην ασφάλιση αυτοκινήτων μπορεί να σας προσφέρει την ιδανική λύση στην ασφάλιση του αυτοκινήτου σας τόσο μέσα από τα υπάρχοντα προγράμματα της αγοράς, όσο και μέσα από πιο εξειδικευμένα προγράμματα σχεδιασμένα σε συνεργασία με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Ασφαλιστικές καλύψεις για αυτοκίνητα

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης που είναι και υποχρεωτική από το Νόμο περιλαμβάνει την αποζημίωση Τρίτων από ζημιές που προκάλεσε το ασφαλισμένο όχημα κατά την κυκλοφορία του ή την λειτουργία του.

Οι καλύψεις είναι:

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων
 • Σωματικές Βλάβες επιβαινόντων
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου

Τα υποχρεωτικά κατώτατα όρια είναι αυτά που ορίζονται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία.

Α.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κάθε Ασφαλιστική Εταιρία έχει το δικαίωμα, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη να ασφαλίζει και για προαιρετικές καλύψεις. Οι όροι διαφέρουν ανά Ασφαλιστική Εταιρία και αναγράφονται στο έντυπο Γενικών Όρων που επισυνάπτεται με κάθε πρωτασφαλιστήριο.

Οι καλύψεις μπορεί να είναι:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή (αφαίρεση τμημάτων του οχήματος)
 • Ίδιες Ζημιές από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή.
 • Κακόβουλες Πράξεις
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Φυσικά Φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισμό)
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού/Ιδιοκτήτη
 • Νομική Προστασία
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Οδική Βοήθεια

Η Οδική Βοήθεια της ELYSEE S.A., με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, είναι έτοιμη, κάθε ώρα και στιγμή, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, να βρεθεί κοντά σας και να δώσει λύσεις, όχι μόνο στο ίδιο το αυτοκίνητό σας. Ένα μόνο τηλεφώνημα στο Συντονιστικό Κέντρο, λύνει προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στο δρόμο σας.

Η Οδική Βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης από ατύχημα ή βλάβη
 • Επισκευή οχήματος επί τόπου
 • Αλλαγή ελαστικού
 • Μεταφορά ακινητοποιημένου οχήματος από βλάβη ή ατύχημα
 • Όχημα αντικατάστασης υπό προϋποθέσεις
 • Βοήθεια σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου
 • Παροχή βοήθειας σε απώλεια κλειδιών
 • Ανέλκυση-ανάσυρση από δημόσιο δρόμο
 • Υγειονομική μεταφορά
 • Έξοδα ξενοδοχείου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη στο εξωτερικό
 • Επαναπατρισμός οχήματος και επιβατών
 • Παράδοση ανταλλακτικών
 • Ιατρικές συμβουλές

Ενδεικτικό ασφάλιστρο από 49€

(για τρίμηνη ασφάλιση οδηγού ηλικίας 40 ετών με όχημα 10hp και έδρα ΑΤΤΙΚΗ) και 30€ (για τρίμηνη ασφάλιση οδηγού ηλικίας 40 ετών με όχημα 10hp και έδρα ΜΑΓΝΗΣΙΑ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
φόρμα