Όροι Χρήσης

|Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης 2018-06-27T15:13:15+00:00

1. Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο και τις ιστοσελίδες της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την έγκριση της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ.Κηφισίας αρ.240-242) και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρεία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., παρουσιάζοντας τις λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η επίσκεψη σας στο site της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των κάτωθι αναφερόμενων όρων και την αντίστοιχη δέσμευσή σας από αυτούς. Επομένως, για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία σας συνίσταται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., όσο και των ισχυόντων διατάξεων του νόμου.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 18:00 στα τηλέφωνα 2106700600. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., και του εκάστοτε χρήστη της υπηρεσίας ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Οι Χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@elysee.gr.
Η εν λόγω ηχογράφηση (καταγραμμένη επικοινωνία) θα απαλείφεται το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, μετά την πάροδο διετίας. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα διατηρείται στα αρχεία της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε..

Κάθε ασφαλισμένος πελάτης/συνεργάτης της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. δικαιούται να έχει πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η ή και συνεργάτης της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elysee.gr.

2. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Οιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου και ιστοσελίδων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

3. Προστασία Δεδομένων

Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., σέβεται το απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται το Διαδίκτυο και τις παρούσες ιστοσελίδες. Το παρόν περιγράφει τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., και τον τρόπο που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail ή τυχόν ιατρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας) εκτός αν τα υποβάλετε οικειοθελώς και δώσετε ρητώς τη συναίνεσή σας προς τούτο. Αν αποστείλετε στην ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά θα αποθηκευθούν και είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Η οιαδήποτε επεξεργασία και χρήση των παραπάνω συλλεγέντων προσωπικών στοιχείων, πλην των ευαίσθητων, δύναται να λάβει χώρα πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και μπορεί να λάβει τις κάτωθι μορφές:

Α) χρήση των στοιχείων για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, με την αποστολή, για παράδειγμα, προωθητικών και ενημερωτικών φυλλαδίων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας για τα νέα μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Β) κοινοποίηση και γνωστοποίηση των προσωπικών αυτών στοιχείων στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους λοιπούς συνεργάτες της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., στην Ελλάδα για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

Γ) χρήση των στοιχείων για τη διενέργεια profiling και ερευνών ικανοποίησης πελατών, καθώς και ερευνών για τις ανάγκες των πελατών.

Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων που μας αποστέλλετε με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό για τον σκοπό αυτό κουμπί στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων πριν τις χρησιμοποιήσετε.
Αν έχετε ήδη υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία, πριν διαβάσετε τις παρούσες πληροφορίες και θέλετε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customcare@elysee.gr είτε στο τηλέφωνο που θα βρείτε στο κάτω μέρος της παρούσης ιστοσελίδας. Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα εντός των ορίων και προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο να συλλέγουμε πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές και δεν οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ταυτοποίησή σας. Παραδείγματα αυτών των πληροφοριών αποτελούν ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Browser) και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας από το οποίο συνδέεστε στο δίκτυό μας ή στις διαφημίσεις. Οι ως άνω πληροφορίες μας δίδουν τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τον τρόπο και τα μέσα προσέγγισης του διαδικτυακού μας τόπου, να διατηρούμε στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην εξέλιξή μας και στην ακόμη πιο σύγχρονη παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Πληροφορίες που τίθενται αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας- Cookies

Όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο, μπορούμε να αποθηκεύσουμε μερικά δεδομένα στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές θα έχουν τη μορφή ενός “Cookie” ή κάποιου παρόμοιου αρχείου και θα μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, τα Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις σελίδες μας ή τις διαφημίσεις μας στα ενδιαφέροντά σας και τις προτιμήσεις σας. Με τα περισσότερα Internet Browsers μπορείτε να διαγράψετε Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να κάνετε “block” σε όλα τα cookies, ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στο εικονίδιο “Bοήθεια” προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλείσθε να διαβάσετε την πολιτική διαχείρισης των cookies της εταιρείας μας την οποία θα βρείτε {link}.

Επικοινωνία

Αν έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στη σελίδα του Δικτύου και επιθυμείτε τη διαγραφή τους από τα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e mail: customcare@elysee.gr
Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα εντός των ορίων και προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο, τιδήποτε σχετίζεται με αυτά και την τυχόν ακρίβεια αυτών. Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό, τι από αυτά κρίνει σκόπιμο.

4. Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες αυτές απευθύνονται στους υποψήφιους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές. Οι ιστοσελίδες της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., καθώς και στα προγράμματα προώθησής τους. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο προσφέρονται προς πώληση, ενώ τα προγράμματα προώθησης που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., και το δίκτυο των συνεργατών της.

Επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων αυτών να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν όσο το δυνατό κατά πραγματικό χρόνο με τα νέα δεδομένα, των προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από τις παρούσες ιστοσελίδες δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που σας παρέχει η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. ή οι συνεργάτες της.
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. και οι συνεργαζόμενες με την ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. ασφαλιστικές εταιρείες, διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής προδιαγραφών, όρων, προϋποθέσεων, τιμών και υπηρεσιών χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση ή αναγγελία.

5. Τιμές των προϊόντων

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και ειδικότερα των όρων 8 και 9, οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρησή τους. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα ή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν ενδεικτικές τιμές, και μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος υπόκειται στους όρους και συμφωνίες που διέπουν την κάθε περίπτωση και κατισχύουν των πληροφοριών και ενδείξεων που παρέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμεύουν μόνο για ενημέρωση.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ζητήσει να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ασφαλιστική σύμβαση.

Η τυχόν υποβολή αίτησης/πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.

6. Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο αποτελούν ιδιοκτησία ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., ή των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., ή των τρίτων δικαιούχων, ανάλογα με την περίπτωση.

7. Συνδέσεις (Hyperlinks)

Οι παρούσες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hypertext links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους ή άλλες ιστοσελίδες οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες. Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (hyperlink) ή σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από τον διαδικτυακό χώρο της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη.
Πιο συγκεκριμένα, με τους συνδέσμους αυτούς, στους οποίους η ιστοσελίδα μας παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, θα εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας και θα μεταφερθείτε στις ιστοσελίδες άλλων διαδικτυακών τόπων τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα με τα οποία ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει η εταιρεία μας.
Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε ιστότοπους τρίτων, θα φύγετε από τον ιστότοπο της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. και θα επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.
Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων. Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. δεν σχετίζεται με τους τρίτους που χειρίζονται τους ιστότοπους αυτούς και, επομένως, ούτε ελέγχει, ή εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς ούτε ελέγχει ή εγγυάται την τήρηση ή μη της εν γένει ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας από τους τρίτους. Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστότοπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

8. Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών

Ενώ η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες. Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. 9. Περιορισμένη ευθύνη
Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

10. Πολιτική Ενημέρωσης

Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε από καιρού εις καιρόν την ιστοσελίδα αυτή για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

11. Ομάδες συζητήσεων (FORA)

H ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., γνώστης της τεχνολογικής έκρηξης και προόδου, και επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις νέες αυτές εξελίξεις εκσυγχρονίζοντας τον Διαδικτυακό της τόπο, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας των λεγόμενων ομάδων συζητήσεων, όπου οι χρήστες-επισκέπτες μπορούν να αναρτήσουν τα δικά τους σχόλια και μηνύματα, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.. Οι επισκέπτες-χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε υβριστικούς ή άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς, ή σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η παρεχόμενη από την ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., δυνατότητα έκφρασης των επισκεπτών ουδόλως μπορεί να συνάγει δέσμευσή της για ανταπόκριση και υιοθέτηση των προσωπικών ιδεών και αντιλήψεων. Σε περίπτωση που τα αναρτηθέντα σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα, με την είσοδό σας σε τέτοιες ιστοσελίδες και τη συμμετοχή σας σε τέτοια fora, αναγνωρίζετε ότι η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει και διατηρεί το δικαίωμα για άμεση διαγραφή τόσο του επίμαχου μηνύματος, όσο και του λογαριασμού του χρήστη που προέβη στην καταγραφή του εν λόγω σχολίου.

12. Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων

Η ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., μεριμνά στα πλαίσια του δυνατού για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις αυτού υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την χρήση, ερμηνεία, λειτουργία και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αποδοχή όρων χρήσης
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ A.E. / Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο